Dienas centra klientiem ir tiesības:

 

< bez maksas saņemt Dienas centra sniegtos pakalpojumus;

< bez maksas saņemt informāciju par visa veida sociālajiem pakalpojumiem, kuru sniedz Dienas centrs un

Mārupes Sociālais dienests, kā arī informāciju par citām institūcijām, kuru palīdzība ir nepieciešama sociālās situācijas uzlabošanai;

< bez maksas saņemt no sociālā darba speciālista konsultāciju;

< bez maksas saņemt no sociālā darba speciālista konsultāciju par sociālo problēmu risināšanu;

< iesniegt Dienas centra personālam sūdzības un priekšlikumus  par Dienas centra pakalpojumu uzlabojumiem;

 

Dienas centra klientiem ir pienākums:

 

< informēt vecākus vai likumīgos aizbildņus par Dienas centra apmeklēšanu;

< uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, rīcību, kā arī par sniegtās informācijas patiesumu;

< līdzdarboties ar sociālā pakalpojuma saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā.