Otrdienās, no 17.00-19.00 pensijas vecuma personas ir aicinātas uz kino, koncerta vai semināra apmeklējumu.

Trešdienās, no 10.00-12.00 pensijas vecuma personām ir iespēja nodarboties ar nūjošanu

(Tīraines apkaimē vai izbraucot pie jūras).

Visus interesentus aicinām uz informatīvi izglītojošām nodarbībām

„Datora lietošanas un interneta izmantošanas pamati“.

Uz apmācībām gaidām seniorus, kuriem nav vai ir ļoti minimālas priekšzināšanas datorlietošanā.