Dienas centrs “Tīraine” ir Mārupes novada Domes Sociālā dienesta struktūrvienība,

kas dienas laikā sniedz psihosociālo palīdzību, sociālo prasmju un iemaņu attīstību, izglītošanu un

brīvā laika pavadīšanas iespējas Mārupes novada iedzīvotājiem.

 

Darba laiks:

Darba dienās: 11.00 – 19.00 (bērniem un jauniešiem no 13.00 – 19.00)

Skolēnu brīvlaikos: 10.00 – 18.00

Darba laiks var tikt mainīts, saskaņā ar iknedēļas plānu.

Ārpus Dienas centra aktivitātes notiek konkrētos laikos, saskaņojot ar klientiem!

**********************************************************************************************************

Darbinieki!

Dienas centra “Tīraine” vadītāja un sociālā darbiniece Sandra Ivbule

Dienas centra “Tīraine” sociālais darbinieks Igors Rjabkovs