No 10 jūlija līdz 12 jūlijam  notiks laivu brauciens pa Latvijas upi Irbe (kura atrodās pie Ventspils), pargaienā piedalisies 10 bērni no Dienas centra “Tīraine”.

Upes apraksts

Visbiežāk laivotais Irbes posms ir no Rindas tilta līdz jūrai. Šo ap 40km garo posmu nosacīti var iedalīt “Upe pirms Kāpām” un “Kāpu posms”.

Tecējums līdz Stendei ir visai jestrs, dažādas dzīvības pilni krūmāji mijas ar baltalkšņu un melnalkšņu alejām, upe ir šaura, bet nav nepārvaramu šķēršļu. Ūdens dzidrs. Pēc labā krasta pietekas Stendes Rinda iegūst Irbes vārdu un līdz ar strauju līkumu pa kreisi upes plūdums strauji mazinās.

Daudz atteku un valku līdz pie Vičāku mājām upe iegriežas piejūras kāpu mežā. Seko līkumi ar skaistiem smilšu atsegumiem, daudz labu apmetņu vietu. Būtībā lielāko ceļojuma daļu laivotājs veic paralēli jūras krastam ar visai līdzīgām, bet neapnīkstoši skaistām ainavām. Pēc Ventspils – Kolkas ceļa tilta straume kļūst pavisam rāma.

Tomēr, neskatoties uz to, iesakām veikt atlikušos 6 km līdz jūrai, kas ir bagāti ar kormorānu kolonijām un piekrastes zvejnieku apbūvi. Ņemot vērā, ka upe plūst ZA virzienā, vasaras valdošie vēji pūš laivotājiem no muguras. Ceļojumu jābeidz kempinga vietās upes labajā krastā tieši pie ietekas jūrā. Gaidot transportu var pabaudīt jūras viļņus un gūt priekšstatu par laivošanu jūrā.

 

 

Komentāri ir slēgti.